Branche in Zicht sectorrapport 2017

08 juni 2017

Het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2017’ laat zien dat de omzet van het Nederlandse mkb opnieuw groeit, maar dat de personeelskosten de winstgroei drukken. Per branche leest u hier de verwachtingen voor 2017. U kunt deze cijfers gebruiken in uw voordeel. Bekijk in het rapport wat e…

Meer Weten

Collectieve uitspraak op bezwaarschriften tegen btw correctie voor privégebruik auto van de zaak

07 juni 2017

De staatssecretaris heeft op 1 juni jl. een collectieve uitspraak gedaan op de massaal ingediende bezwaarschriften tegen de btw correctie voor privégebruik auto van de zaak.Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 21 april jl. worden de bezwaarschriften door de staatssecretaris gegrond …

Meer Weten

Verder uitstel handhaving wet DBA

06 juni 2017

Het is aan het nieuwe kabinet om een keuze te maken over de verdere uitwerking van de Wet DBA. Daarom heeft demissionair staatssecretaris Wiebes besloten de handhaving van deze wet nog verder uit te stellen. Handhaving van de Wet DBA zal in ieder geval worden uitgesteld tot 1 juli 2018.Dit betekent …

Meer Weten

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

01 juni 2017

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per sal…

Meer Weten

Special ontslagrecht 2017

Het ontslagrecht is een complex recht, dit zorgt ervoor dat het soms lastig kan zijn om alles te begrijpen. Daarom bieden wij u deze special over het ontslagrecht 2017 aan. In deze special leest u waar u op moet letten met betrekking tot het nieuwe ontslagrecht 2017.Hierbij moet u denken aan:Ontslag…

Meer Weten

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

31 mei 2017

In veel bedrijven werken werknemers regelmatig vanuit huis. Om thuis te kunnen werken zijn vaak bepaalde faciliteiten nodig als een mobiele telefoon en laptop. Kunt u als werkgever hiervoor een onbelaste vergoeding geven of niet?WerkkamerVoor een werkkamer kunt u geen onbelaste vergoeding geven. Wil…

Meer Weten

Per 1 april vervroegd aflossen hypotheek zonder belastingheffing

18 maart 2017

De tijdklemmen op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW), komen definitief te vervallen per 1 april aanstaande. Wilt u een dergelijk product graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld v…

Meer Weten

Familiebedrijven presteren beter

15 maart 2017

Familiebedrijven presteren beter dan ‘gewone’ bedrijven, dat blijkt uit meerdere onderzoeken door de jaren heen. Vooral als het gaat om financiële prestaties springt het familiebedrijf er bovenuit. De rentabiliteit is structureel hoger dan bij andere bedrijven. Hoe komt dat?Eigen identi…

Meer Weten