​Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

05 november 2017

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)Wordt een werknemer ziek, dan rust op de werkgever de verplichting om zijn loon door te betalen. Voor sommige werknemers geldt echter een no-riskpolis. Als een werknemer met een dergelijke polis ziek wordt, kan de werkgever bij het UWV voor deze werknemer een…

Meer Weten

Sectorindeling

04 november 2017

Sectorpremie WWEen van de premies werknemersverzekeringen die een werkgever dient te betalen is de sectorpremie voor de WW. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waarin een werkgever is ingedeeld. Elke sector kent namelijk een eigen werkloosheidsrisico, waarbij de omvang van dit werkl…

Meer Weten

Voor een bedrijfsoverdracht moet je de tijd nemen

21 december 2017

Theo en Bas Leenders van Leenders RVS Industrie en Leenders Repair ClampsWanneer partner/registeraccountant Sandra Sullivan namens Wesselman een bezoek brengt aan het in Beek en Donk gevestigde Leenders, is bedrijfsoverdracht al een poosje een van de gesprekspunten. Theo Leenders, directeur/eigenaar…

Meer Weten

Helmondse koelrevolutie verovert de slijpwereld

19 december 2017

Efficiënt én effectief zaken doen: het valt en staat bij een goede onderlinge klik. In gesprek met Jos van Langh en Pepijn van Elven blijkt dat nog maar eens. Waar de eerste enthousiast en met het volste geloof in eigen kunnen bouwt aan zijn eigen bedrijf Innogrind, voorziet de tweede als rel…

Meer Weten

Wij zijn er voor familiebedrijven

18 december 2017

Wesselman- vennoten Joop Kuijpers en Martin Hoskens in de Eindhovense glossy ‘FRITS’: “Wij kunnen die vertrouwde sparringspartner zijn” „Werken met familiebedrijven is vaak dynamisch en dat maakt het voor ons zo interessant”. Zowel Joop als Martin werken al sinds 1993…

Meer Weten

Overmorgen is niet alles ineens anders

14 december 2017

Entrepreneur die liever aan de ‘witte kant van het grijs’ zitDe rit naar het kantoor van Hubert van Doorne geeft al een indruk over de hoeveelheid kennis die hier op de High Tech Campus in Eindhoven aanwezig moet zijn. In al deze kantoren zitten startups klaar om de wereld te veroveren. …

Meer Weten

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

07 december 2017

Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet? Vereisten voor u als de werkgeverBij ontslag op staande voet komt …

Meer Weten

Special Eindejaarstips

05 december 2017

Het einde van het jaar is het moment om uw fiscale positie zowel zakelijk als privé onder de loep te nemen. Een goed moment dus om aan de hand van de Eindejaarstips te kijken welke maatregelen er zijn om uw belastingdruk te verlichten! Download: Special Eindejaarstips 2017

Meer Weten

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv in 2017

Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten va…

Meer Weten

​Onbelaste bonus voor de dga

16 november 2017

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren? Vrije ruimte Volgens de werkkostenregeling mag u jaarlijks 1,2% van de totale loonsom van uw bv besteden aan onbelaste vergoedingen …

Meer Weten

​Eindejaarstips Top 10

07 november 2017

Vóór 1 januari 2018 kunt u wellicht nog een aantal stappen zetten om het jaar 2017 slim af te sluiten. Hieronder vindt u 10 praktische tips voor onder meer de (mkb)-ondernemer, dga en werkgever.1. Besteed uw vrije ruimte volledigWerkgevers mogen 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije verg…

Meer Weten

Werkkostenregeling

06 november 2017

Een gedegen en volledige WKR administratie biedt doorlopend inzicht in de vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers. Hierdoor kan de vrije ruimte van de WKR voortdurend gevolgd worden. Dat voorkomt dat u na afloop van het kalenderjaar onverwachts wordt geconfronteerd met kosten die buiten de vr…

Meer Weten

​Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

05 november 2017

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)Wordt een werknemer ziek, dan rust op de werkgever de verplichting om zijn loon door te betalen. Voor sommige werknemers geldt echter een no-riskpolis. Als een werknemer met een dergelijke polis ziek wordt, kan de werkgever bij het UWV voor deze werknemer een…

Meer Weten

Sectorindeling

04 november 2017

Sectorpremie WWEen van de premies werknemersverzekeringen die een werkgever dient te betalen is de sectorpremie voor de WW. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waarin een werkgever is ingedeeld. Elke sector kent namelijk een eigen werkloosheidsrisico, waarbij de omvang van dit werkl…

Meer Weten

Lage-inkomensvoordelen (LIV)

03 november 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is een tegemoetkoming per uur in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon. De loongrenzen zijn vastgesteld op basis van een 40-urige werkweek.Voorwaarden (LIV) De werknemer heeft e…

Meer Weten

Loonkostenvoordelen (LKV)

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen: 1.LKV oudere werknemer. 2.LKV arbeidsgehandicapte werknemer. 3.LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. 4.LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. De LKV’s vervangen het systeem van de premiekortingen. Let op: de pr…

Meer Weten

​Jeugd-LIV

Jongeren (18 tot en met 21 jaar) verdienen vaak minder dan het wettelijk volwassen minimumloon. Voor deze werknemers komt een werkgever in beginsel niet in aanmerking voor de LIV. Met ingang van 1 januari 2018 komen werkgevers voor deze jonge werknemers ook in aanmerking voor een tegemoetkoming per …

Meer Weten

Regels vakantiebijslag en wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2018

02 november 2017

Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moet met ingang van 1 januari 2018 de vakantiebijslag ook worden berekend over een overwerkvergoeding. Vanaf 1 januari 2018 telt een overwerkvergoeding ook mee voor de bepaling van de minimumvakantiebijslag waarop een werkneme…

Meer Weten

Het huwelijksbootje anno 2018

30 oktober 2017

Van wie is de boot en van wie zijn de peddels? Per 1 januari 2018 is het zover! Het gemoderniseerde huwelijksvermogensrecht wordt van kracht. Per die datum worden tevens diverse fiscale spelregels met betrekking tot huwelijkse voorwaarden aangepast. Wij nodigen u hierbij uit v…

Meer Weten

Dga plukt zure vruchten regeerakkoord

23 oktober 2017

Het nieuwe kabinet wil het tarief in box 2 verhogen. Keert de bv een dividend aan u uit, dan betaalt u daar vanaf 2020 meer belasting over. Aan de andere kant is uw bv straks minder belasting verschuldigd over de winst. Het kabinet heeft namelijk ook een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennoots…

Meer Weten

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017.De brutobedragen van het volwassenminimumloon en het minimumjeugdloon worden telkens op 1 januar…

Meer Weten

Special Regeerakkoord 2017

11 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstel…

Meer Weten

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode.Met het regeerakkoord, dat de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft gekregen, willen de partijen een lastenverlichting doorvoeren voor de werkende middenklasse en voor de …

Meer Weten

​Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017

03 oktober 2017

Als u nadenkt over de aankoop van een vakantiewoning in Nederland, is het verstandig u eerst te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. U krijgt te maken met inkomstenbelasting en onroerende zaakbelasting, maar mogel…

Meer Weten

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

21 september 2017

De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de v…

Meer Weten

​Factsheet stukloon voor werkgevers

14 september 2017

Stukloon wil zeggen dat iemand niet betaald wordt per tijdseenheid, maar per geproduceerde eenheid. Bij eenheden valt te denken aan: het aantal schoongemaakte hotelkamers; het aantal bezorgde stuks post(pakketten); het aantal kilo’s geplukte tomaten; het aantal gereden kilometers.Vanaf 1 ja…

Meer Weten

Top 10-maatregelen voor 2018

13 september 2017

Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.1. Tarief vennootschapsbelasting omlaagV…

Meer Weten

Save the date: kennissessie 'de stoppende tandarts'

11 september 2017

In de namiddag van 10 november a.s. organiseren wij, Wesselman Accountants | Adviseurs in samenwerking met ABN AMRO, een kennissessie voor tandartsen uit de regio Eindhoven/ Helmond die goed voorbereid willen zijn op een mogelijk naderende afsluiting van hun carrière en/of een respectievelijke …

Meer Weten

​Vraag uw buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!

05 september 2017

Heeft u in 2016 buitenlandse btw in rekening gebracht gekregen, dan heeft u de mogelijkheid om deze buitenlandse btw terug te vragen. Dit kan tot uiterlijk 30 september 2017 door middel van een teruggaafverzoek in te dienen via een speciale (portaal)site van de Nederlandse Belastingdienst.De voorwaa…

Meer Weten

Alsnog zwangerschapsuitkeringen voor vrouwelijke ZZP’ers

24 augustus 2017

Vrouwelijke ZZP’ers die tussen 2004 en 2008 een kind kregen hebben alsnog recht op een zwangerschapsuitkering, aldus een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.Op 27 juli jongstleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat het UWV ten onrechte aan vrouwelijke zelfstandigen …

Meer Weten

​Proef bouwsector met alternatief Wet DBA

08 augustus 2017

Werkgevers en werknemers in de bouwsector starten binnenkort met een proef om een eigen, alomvattende spaarregeling voor zelfstandigen (zzp’ers) op te tuigen. Bij dit alternatief voor de Wet DBA wordt ook de Zelfstandigenrekening meegenomen, een rekening waarmee zzp’ers belastingvriendel…

Meer Weten

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2017

27 juli 2017

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.Is uw instelling een ANBI of…

Meer Weten

​Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

13 juli 2017

De vakantie komt eraan en dat is voor veel bedrijven een reden eens wat extra te doen voor de medewerkers. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsborrel. Wat is er fiscaal mogelijk?Externe locatieHet is natuurlijk veruit het makkelijkst als u een borrel organiseert op een externe locatie, zoals het…

Meer Weten

Het Wisselnieuws: "Een verandering van tijdperken"

04 juli 2017

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken.” Voor Wesselman geldt deze uitspraak van Jan Rotmans (Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit) net als voor onze cliënten. De enige zekerheid die we tegenwoordig hebben is dat alles - st…

Meer Weten

Branche in Zicht sectorrapport 2017

08 juni 2017

Het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2017’ laat zien dat de omzet van het Nederlandse mkb opnieuw groeit, maar dat de personeelskosten de winstgroei drukken. Per branche leest u hier de verwachtingen voor 2017. U kunt deze cijfers gebruiken in uw voordeel. Bekijk in het rapport wat e…

Meer Weten

Collectieve uitspraak op bezwaarschriften tegen btw correctie voor privégebruik auto van de zaak

07 juni 2017

De staatssecretaris heeft op 1 juni jl. een collectieve uitspraak gedaan op de massaal ingediende bezwaarschriften tegen de btw correctie voor privégebruik auto van de zaak.Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 21 april jl. worden de bezwaarschriften door de staatssecretaris gegrond …

Meer Weten

Verder uitstel handhaving wet DBA

06 juni 2017

Het is aan het nieuwe kabinet om een keuze te maken over de verdere uitwerking van de Wet DBA. Daarom heeft demissionair staatssecretaris Wiebes besloten de handhaving van deze wet nog verder uit te stellen. Handhaving van de Wet DBA zal in ieder geval worden uitgesteld tot 1 juli 2018.Dit betekent …

Meer Weten

We regisseren de complete beursbeleving

05 juni 2017

Wat drijft onze cliënten? Wesselman ging op bezoek bij Tjeerd van de Kimmenade en Jimmy Sieben van Cialona Expo.Tegen het decor van de almaar voortgaande digitalisering van onze samenleving voelt een kennismaking met de activiteiten van Cialona Expo uit Helmond als een warm bad. De organisatie weet…

Meer Weten

Een eigen merk staarlens is onze holy grail

04 juni 2017

Wat drijft onze cliënten? Wesselman ging op bezoek bij Leo van Doorne, directeur en mede-oprichter van Innovalens. Nadat hij zo’n zeven jaar mede leiding had gegeven aan de OTB Group, wist Leo van Doorne na de verkoop van de machinefabriek in 2009 de bij hem en zijn team aanwezige expertise e…

Meer Weten

Special ontslagrecht 2017

01 juni 2017

Het ontslagrecht is een complex recht, dit zorgt ervoor dat het soms lastig kan zijn om alles te begrijpen. Daarom bieden wij u deze special over het ontslagrecht 2017 aan. In deze special leest u waar u op moet letten met betrekking tot het nieuwe ontslagrecht 2017.Hierbij moet u denken aan:Ontslag…

Meer Weten

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per sal…

Meer Weten

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

31 mei 2017

In veel bedrijven werken werknemers regelmatig vanuit huis. Om thuis te kunnen werken zijn vaak bepaalde faciliteiten nodig als een mobiele telefoon en laptop. Kunt u als werkgever hiervoor een onbelaste vergoeding geven of niet?WerkkamerVoor een werkkamer kunt u geen onbelaste vergoeding geven. Wil…

Meer Weten

Een perfecte klik

Leo van Doorne | Innovalens “Naast accountancy en fiscaliteit heeft Wesselman ook op andere vlakken de juiste specialisten in huis. Mede daardoor hebben we een perfecte klik met elkaar en blijven de lijntjes kort. Dat komt de slagkracht én resultaten ten goede.”

Meer Weten

Een assertieve partner die alles voor je regelt en zicht biedt op de zaak

10 mei 2017

Jimmy Sieben en Tjeerd van de Kimmenade | Cialona Expo“Wesselman is niet alleen erg bekwaam, ze begrijpen ons en spreken onze taal. Daarnaast is het een geruststellende gedacht dat je een assertieve partner hebt die alles voor je regelt en op elk gewenst moment zicht biedt op de zaak. Zeker in…

Meer Weten

Verhuur garageboxen vaker belast met btw

09 mei 2017

In februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de verhuur van garageboxen, die van belang is voor onze klanten die garageboxen verhuren.De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen …

Meer Weten

Subsidieregeling Praktijkleren studiejaar 2016-2017

08 mei 2017

De Subsidieregeling Praktijkleren (de vervanger van de afdrachtvermindering onderwijs) heeft als doel het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling…

Meer Weten

Hoge Raad heeft zich uitgesproken over btw correctie voor privégebruik auto van de zaak

De Hoge Raad heeft op 21 april jl. in een viertal proefprocedures uitspraak gedaan over de btw correctie voor privégebruik van een auto van de zaak.De Hoge Raad heeft bijna alle cassatiemiddelen afgewezen. Echter, in twee van de proefprocedures, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, indien geen kilome…

Meer Weten

​Voor zomerreces meer duidelijkheid over het verdere traject van de Wet DBA

01 mei 2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën streeft ernaar om nog voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over het verdere traject van de DBA en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten in ieder geval voldoende tijd krijgen om zich aan te…

Meer Weten

In vier etappes koerst u door de nieuwe dga-pensioenregels

20 april 2017

Nu er een definitieve streep is gezet door pensioen opbouwen in eigen beheer, zult u de komende tijd de nodige beslissingen en acties moeten ondernemen. In vier etappes koerst u door de belangrijkste aandachts- en actiepunten.Stap 1: Actie vóór 1 juli 2017Het pensioen in eigen beheer is per 1 apri…

Meer Weten

Heeft u zich al geregistreerd in het UBO-register?

11 april 2017

Sinds eind maart 2017 is het concept wetsvoorstel voor een UBO-register openbaar. Het is een aanscherping van de huidige registratie bij de Kamer van Koophandel. Uiterlijk 26 juni 2017 moet de Richtlijn in de nationale wetgeving zijn opgenomen.Wat is het UBO-register?De afkorting UBO staat voor R…

Meer Weten

Voorkom hoge belastingrente op inkomsten- en vennootschapsbelasting!

06 april 2017

Verwacht u dat u dit jaar belasting (bij) dient te betalen en is er nog geen aangifte of verzoek tot het opleggen van een aanslag ingediend? Breng uw adviseur hier dan s.v.p. zo spoedig mogelijk van op de hoogte, zodat deze de belastingrente voor u kan beperken of voorkomen! Onder bepaalde voorwaard…

Meer Weten

Nieuwe afspraken bijtelling auto

Per 1 januari 2017 zijn twee afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en de Belastingdienst in werking getreden. Het doel van deze afspraken is het scheppen van duidelijkheid omtrent de bijtellingen. Het gaat dan om situaties ten aanzien van de verhuur van een dee…

Meer Weten

Advieswijzer Estate planning 2017

Een financieel steuntje voor uw kindKan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedr…

Meer Weten

Fiscaal interessant zakelijk etentje voor eenmanszaak en vof

04 april 2017

Menige zakelijke deal wordt afgesloten bij een goed diner. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.Aftrek beperktDe kosten van een zakelijk etentje zijn slechts beperkt aftrekbaar. De wetgever wil op deze manier rekening houden met het privé voordeel v…

Meer Weten

​Beste DGA, wat gebeurt er met uw bedrijf als u er morgen niet meer bent?

23 maart 2017

Het is geen leuk onderwerp maar iedereen krijgt er mee te maken: de dood. Heeft u wel eens stil gestaan bij wat er gebeurt met uw onderneming wanneer u er morgen niet meer bent? Kan alles binnen de onderneming doorgang vinden? Kunnen betalingen direct worden uitgevoerd? Kunnen er belangrijke besliss…

Meer Weten

Nederland heeft gestemd, de VVD blijft de grootste partij.

20 maart 2017

Nederland heeft gestemd, de VVD blijft de grootste partij. Wat betekent dit eigenlijk voor de toekomst van de Wet DBA?Over een ding zijn alle partijen het eens, schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. De meningen over de mate waarin de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in deze aanpak…

Meer Weten

Per 1 april vervroegd aflossen hypotheek zonder belastingheffing

18 maart 2017

De tijdklemmen op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW), komen definitief te vervallen per 1 april aanstaande. Wilt u een dergelijk product graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld v…

Meer Weten

Familiebedrijven presteren beter

15 maart 2017

Familiebedrijven presteren beter dan ‘gewone’ bedrijven, dat blijkt uit meerdere onderzoeken door de jaren heen. Vooral als het gaat om financiële prestaties springt het familiebedrijf er bovenuit. De rentabiliteit is structureel hoger dan bij andere bedrijven. Hoe komt dat?Eigen identi…

Meer Weten

Doing business in the Netherlands in 2017

13 maart 2017

A practical guide for our international clients The purpose of this detailed manual is to guide you through the investment environment in the Netherlands. It offers practical information about the country and how to set up a business, adopt the ideal legal form, the subsidy schemes, the tax system, …

Meer Weten

Polo Brabant Waalre

12 maart 2017

Zaterdag 17 juni 2017Ontmoeten, genieten, samen zijn en beleven staan centraal tijdens Polo Brabant op het prachtige Landgoed Eeckenrhoode in Waalre. Wesselman Accountants | Adviseurs heeft een aantal kaarten voor de inmiddels befaamde Polo Brabant Night op zaterdag 17 juni 2017 weten te bemachtigen…

Meer Weten

Pensioenopbouw in eigen beheer per 1 april 2017 definitief afgeschaft!

09 maart 2017

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de DGA.De Eerste Kamer is vandaag, 7 maart 2017, namelijk definitief akkoord gegaan met het afschaffen van de pensioenopbouw in eigen beheer.Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u kiezen wat u wilt gaan do…

Meer Weten

​Hoe financieren uw kinderen de overname?

07 maart 2017

De kogel is door de kerk; u heeft besloten om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie. Wat volgt is de vraag: hoe financieren zij de overname? U zult zich als ouders wellicht bezwaard voelen om uw kinderen op te zadelen met een grote financiële last. Logisch, maar wel lastig om tot …

Meer Weten

Registratie machtiging intermediair goedkeuren

03 maart 2017

Ook dit jaar heeft Wesselman voor de aangiften Inkomstenbelasting van haar cliënten machtigingen aangevraagd voor de vooraf ingevulde aangiften (VIA) en het service bericht toeslagen (SBT). Graag leggen wij kort uit wat deze machtigingen zijn, wat wij met deze machtigingen doen en hoe u de machtigi…

Meer Weten

Klantenportal Wesselman

Medio 2017 gaan wij van start met een klantenportal. In eerste opzet zal deze worden ingezet om het fiscale proces te ondersteunen. Wat kunt u verwachten?Een portal werkt vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘Mijnoverheid.nl’. U krijgt van ons een, voor ieder ander, afgescheiden pagina op de k…

Meer Weten

​De facetten van het bezit van een familiebedrijf

27 februari 2017

Wat is de eigendomsstrategie van uw familie?Staat de onderneming nog in de kinderschoenen, dan is het voorstelbaar dat u met andere zaken bezig bent. Echter, wanneer de onderneming vaste grond onder de voeten krijgt, wellicht zelfs aan de vooravond staat van een overdracht naar een volgende generati…

Meer Weten

​Renteswaps MKB: compensatie voor u?

23 februari 2017

Banken hebben massaal rentederivaten verkocht aan MKB-ondernemingen. Dit product heeft veel MKB-ers schade gebracht.Sinds 19 december 2016 hanteren banken een verplicht herstelkader met een compensatieregeling. Tot uiterlijk 30 juni 2017 kan een beroep op deze compensatieregeling worden gedaan.Voor …

Meer Weten

DGA, gaat u overdragen aan de kinderen?

14 februari 2017

Heeft u meer dan één kind dan is het lang niet altijd zo gemakkelijk een keuze te maken aan wie u de onderneming overdraagt. Zeker wanneer meerdere kinderen al in de onderneming werkzaam zijn of hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in een overname (ook al werken ze elders of studeren ze nog)…

Meer Weten

​Bestuurdersaansprakelijkheid DGA; wanneer publiceert u de jaarrekening?

13 februari 2017

Inmiddels is de publicatietermijn voor de jaarrekening 2015 verstreken, namelijk op 31 januari jl. Vanwege een wetswijziging dient de jaarrekening 2016 echter niet uiterlijk op 31 januari 2018 te worden gepubliceerd, maar reeds op 31 december 2017. Wees daarom alert!Wettelijk uitgangspunt in het ven…

Meer Weten

DGA, aan wie draagt u de familieonderneming straks over?

30 januari 2017

Beste DGA, Wellicht staat ook u aan de vooravond van een bedrijfsoverdracht. De opvolging en continuïteit van de familieonderneming; al (tientallen) jaren een kostbaar familiebezit. Dan heeft u er vast over nagedacht aan wie u dit bedrijf wilt overdragen. Is er binnen de familie een geschikte opvo…

Meer Weten

​Pensioenleeftijd naar 68 jaar

23 januari 2017

Naar aanleiding van de wet “Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd” is in 2014 de pensioenleeftijd aangepast naar 67 jaar. In de wet is ook opgenomen dat jaarlijks wordt gekeken of de levensverwachting zodanig is toegenomen dat de pensioenleeftijd verder verhoogd moet worden.Het Centraal Bur…

Meer Weten

​Tijdelijk uitstel Wet afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer

20 januari 2017

Eerder hebben wij medegedeeld dat het wetsvoorstel dat moet leiden tot de afschaffing van de pensioenopbouw in eigen beheer, naar verwachting op 20 december 2016 zou worden aangenomen door de Eerste Kamer.Direct voorafgaande aan de stemming in de 1e Kamer heeft staatssecretaris Wiebes het wetsvoorst…

Meer Weten

​Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

17 januari 2017

Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.Getrouwd of geregistreerd partnerschap De meest duidelijke situatie…

Meer Weten

MKB en rentederivaten

12 januari 2017

Sinds 2005 hebben banken rentederivaten verkocht aan MKB ondernemingen. Tijdens het advies, de verkoop en in de afgelopen jaren is er veel mis gegaan. Vanaf februari 2014 hebben banken én toezichthouder AFM geprobeerd de gemaakte fouten te corrigeren. In maart 2016 heeft minister Dijsselbloem ingeg…

Meer Weten

Special Lonen 2017

10 januari 2017

Heeft u alle belangrijke fiscale en juridische wijzigingen op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht voor 2017 goed in beeld? Met de Lonen Special heeft u altijd de belangrijkste informatie binnen handbereik. De belangrijkste wijzigingen voor 2017 hebben betrekking op:1. Wet aanpak schijncon…

Meer Weten

Uw auto en de fiscus in 2017

09 januari 2017

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu in 2017 wederom de autobelastingen worden aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan…

Meer Weten

Maximumbedrag oudedagsreserve 2017 omhoog

04 januari 2017

Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u in 2017 iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Het percentage van 9,8% is omlaag gegaan naar 9,44%. Daarentegen is het maximumbedrag iets omhoog gegaan van € 8.774 naar € 8.946.OudedagsreserveDe ouded…

Meer Weten

Van kofferbak tot internationaal speelveld

02 januari 2017

Frank Sanders | Greenhouse Group “Van een VOF met drie medewerkers hebben we ons bedrijf ontwikkeld tot een BV met ruim 250 medewerkers. Die lijn is ook door Wesselman prima doorgetrokken, het kantoor is door de jaren heen écht met ons en onze business meegegroeid. Dat is lang niet i…

Meer Weten

Sparringpartner in de breedste zin

Harry de Vries & Hans Vermaas | Nederlandse Veiligheidsgroep“Wesselman is voor ons een sparringspartner in de breedste zin van het woord. Niet alleen voor de standaard accountantsdiensten, zoals jaarrekeningen, ook voor advies op juridisch en fiscaal gebied kloppen we altijd met succes aan…

Meer Weten

Pionier én koploper

26 december 2016

Jolon van der Schuit | Rolande LNG “De gevarieerde expertise van Wesselman komt goed van pas. Het kantoor past perfect bij ons bedrijf, zowel qua structuur, karakter als omvang. Ze begrijpen ons en weten welke kant we op willen.”

Meer Weten

Wesselman's eindejaarstips

22 december 2016

Heeft u alles geregeld voor 2016 en bent u voorbereid op 2017? Het einde van het jaar nadert in rap tempo en met ingang van 2017 verandert er het nodige in de wetgeving. Lees nog vóór 31 december onze eindejaarstips zodat u weet wat u nog dit jaar kunt doen om fiscaal voordeel te behalen.Tip 1 V…

Meer Weten

​Een 'bijzonder' Wisselnieuws

20 december 2016

Dit veelbewogen jaar loopt weer ten einde; hoog tijd voor een nieuwe én extra bijzondere editie van het Wisselnieuws. In deze editie leest u over cliënten, maar ook over onze collega’s die zich dit jaar op bijzondere wijze hebben onderscheiden.Bijvoorbeeld de Greenhouse Group, die in korte t…

Meer Weten

Het wij-gevoel van Wesselman

13 december 2016

Onze Eindhovense vennoten Erik Jasper Noll en Arno Aarts staan met een mooi artikel over ‘de familie Wesselman’ in de Frits editie 2016.

Meer Weten

Wet DBA – Verlenging van de transitieperiode!

21 november 2016

De transitieperiode zal in ieder geval worden verlengd tot 1 januari 2018. Dat schreef de Staatssecretaris vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.De Wet DBA leidt in de praktijk tot onzekerheid. Opdrachtgevers zijn huiverig om ZZP’ers in te huren en ZZP’ers zijn bang om hun opdrachten …

Meer Weten

Wesselman Zorgprofessionals brengen notitie uit gebruikelijkloonregeling medisch specialisten

14 november 2016

Wesselman heeft als lid van de branche-expertgroep Medisch een notitie uitgebracht in verband met de toepassing van de gebruikelijkloonregeling bij Medisch Specialisten. De notitie is geschreven door onze collega Johan Koolen namens Wesselman Zorgprofessionals. De notitie is binnen de branche-expert…

Meer Weten

​Ontbijtsessie 'Actualiteiten en eindejaarstips'

20 oktober 2016

Om u goed voor te bereiden op een nieuw en succesvol ondernemersjaar organiseert Wesselman Accountants | Adviseurs in november een tweetal ontbijtsessies waarin de actualiteiten vanuit de wet- en regelgeving en onze adviespraktijk aan bod komen.Deze ontbijtsessies staan gepland op dinsdag 22 novembe…

Meer Weten

Het familiediner; een feest van herkenning en inspiratie

18 oktober 2016

Speciaal voor onze familiebedrijven stond afgelopen woensdag in een sfeervolle Philips Lichttoren ‘het Wesselman Familiediner’ op het programma. Tot ons grote genoegen togen maar liefst 200 huidige én toekomstige generatie ondernemers, allen afkomstig uit het familiebedrijf, naar Eindho…

Meer Weten

Het Wesselman familiediner

06 oktober 2016

Over minder dan een week, op woensdag 12 oktober, staat in de Eindhovense Philips Lichttoren het Wesselman Familiediner op het programma. Het familiediner is een inspirerende en intieme bijeenkomst speciaal voor onze huidige en toekomstige generatie ondernemers binnen het familiebedrijf. Op het prog…

Meer Weten

​Kabinet schaft 'pensioen in eigen beheer' voor DGA's af

26 september 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft op 20 september 2016 het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” gelanceerd. Hiermee wordt per 1 januari 2017 een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor een DGA om in eigen beheer een pensioen op te bouw…

Meer Weten

​Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017

22 september 2016

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt u in aanmerking voor een hogere vrijstelling in 2017, mits er ook in 2016 een schenking plaatsvindt.Voor een schenking ten bate van d…

Meer Weten

​Btw oninbare vordering gewoon via aangifte

Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat het bedrag opeisbaar is geworden, nog niet is betaald.Ook nu kunt u de btw op oninbare vorde…

Meer Weten

Special Miljoenennota 2017

21 september 2016

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels. In deze speci…

Meer Weten

​Welke belastingplannen voor 2017 zijn al definitief?

15 september 2016

Volgende week is het Prinsjesdag en komen de nieuwe belastingplannen voor aankomend jaar op tafel. Sommige plannen voor 2017 zijn vorig of in de loop van dit jaar al definitief aangenomen. Wij zetten een aantal van deze wijzigingen voor u op een rij. Deze wijzigingen staan dus al vast en zullen alle…

Meer Weten

​​Overstappen naar bv? Denk aan deadline 1 oktober!​

14 september 2016

Bent u van plan om een bv op te richten? Wilt u uw huidige onderneming daarbij geruisloos inbrengen en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2016? Dat kan, maar u moet uw inbrengwens dan wel vóór 1 oktober aanstaande bij de Belastingdienst kenbaar maken.Wilt u overstappen naar een bv-vorm en …

Meer Weten

MKB-Branchescan

06 september 2016

Bent u ondernemer? Doe dan nu de Mkb-branchescan! De Mkb-branchescan helpt u om inzicht te krijgen in uw positie in de branche. Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag en u krijgt direct een persoonlijk adviesrapport. Dit bevat naast kansen en bedreigingen: de kritische prestatie in…

Meer Weten

T​ips voor het zzp-pensioen

01 september 2016

Bent u zzp’er? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW, voor de aanvulling hierop moet u concrete stappen zetten. Er zijn tal van mogelijkheden.Start met een inventarisatie van wat u en uw eventuele partner al hebben op…

Meer Weten

​Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf

02 augustus 2016

Heeft u een familie-bv die voor een groot deel uit onroerend goed bestaat? Dan kan de BOR ook worden toegepast voor de overdrachtsbelasting.De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bevat een vrijstelling van schenkbelasting (Successiewet) en een uitstel van inkomstenbelasting voor familiebedrijven. De ov…

Meer Weten

​Advieswijzer Ondernemen over de grens in 2016

25 juli 2016

De kansen en valkuilen Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Met een goede voorbereiding en de juiste partners bespaart u tijd, geld en energie. U kunt h…

Meer Weten

De laatste horde voor de pensioenopbouw in de eigen B.V.?

18 juli 2016

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA’s) hebben hun pensioen in hun eigen B.V. geregeld. We noemen dit ook wel “pensioen in eigen beheer”. In uw B.V. mogen dan jaarlijks bedragen worden toegevoegd aan een pensioenvoorziening welke ten laste van de winst mogen worden gebracht. Va…

Meer Weten

​De jubelton 2017

11 juli 2016

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenking van de eigen woning structureel verruimd naar € 100.000, waarbij deze vrijstelling in 3 opeenvolgende jaren kan worden benut. Er geldt een overgangsregeling als in het verleden al gebruik gemaakt is van de eenmalige ver…

Meer Weten

​Wijzigingen auto 2017-2020

07 juli 2016

Vanaf volgend jaar verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak. De belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen vanaf 2017 – onlangs stemde de Eerste Kamer ook in met de autoplannen van het kabinet – zetten we nog even kort voor u op een rij:Het alg…

Meer Weten

​Erfgenamen straks beter beschermd tegen schulden

05 juli 2016

Het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden van een nalatenschap is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De wet treedt op 1 september 2016 in werking. De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden van een nalatenschap beoogt erfgenamen een betere bescherming te bieden tegen schuldeis…

Meer Weten

Wijziging 'gemeenschap van goederen'

30 juni 2016

Al sinds 1838 geldt in Nederland de algehele gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel voor het huwelijksvermogensrecht. Dit betekent dat wanneer geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt bij de notaris, men huwt in algehele gemeenschap van goederen. Alle goederen die de echtgenoten bezitten, be…

Meer Weten

​Advieswijzer Zakendoen met uw bv

23 juni 2016

De kansen en mogelijkhedenAls directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvo…

Meer Weten

In balans met het publiek belang

22 juni 2016

In de media is de laatste maanden veel aandacht besteed aan kwaliteitsmaatregelen die accountantsorganisaties moeten treffen. U heeft vast gelezen dat er grote boetes zijn opgelegd aan accountantskantoren en dat deze kantoren bezig zijn met verbetertrajecten, de zogenaamde ‘Maatregelen in het …

Meer Weten

Wisselnieuws; speelt u de bal terug?

20 juni 2016

Met groot genoegen bieden wij u wederom een nieuwe editie aan van het Wisselnieuws, een editie met een sportief tintje. Jan van Hout, onze cliënt en directeur van de wereldwijd opererende Van Hout Group, heeft inmiddels bewezen dat goed teamwork dé opmaat is tot succes. Als teamcaptain heeft hij s…

Meer Weten

​Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

07 juni 2016

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee.Het bedrijf is er voor bestaanszeker…

Meer Weten

Een goede groep mensen

19 mei 2016

Jan van Hout | Van Hout Group “Eerst en vooral moet je een goede groep mensen om je heen verzamelen. Waarmee je de uitdaging aan kunt gaan en bij wie je verantwoordelijkheden kunt neerleggen. Pas dán creëer je de juiste basis om topprestaties te leveren.”

Meer Weten

Renteloos lenen aan uw kind?

02 mei 2016

Leent u als ouder geld aan een van uw kinderen zonder specifiek doel? Dan moet u daarover in principe rente vragen. Die rente moet gelijk zijn aan de rente die uw kind had moeten betalen voor dezelfde lening bij een bank. Ziet u ervan af om rente te vragen of vraagt u een lagere rente dan die uw kin…

Meer Weten

​Belastingdienst stuurt 560.000 zzp'ers brief over verdwijnen VAR

31 maart 2016

De Belastingdienst stuurt tussen 31 maart en 8 april aan ruim 560.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een brief over de gevolgen van de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Het betreft de brief die staatssecretaris Wiebes eerder aankondigde.De brief wordt…

Meer Weten

Wesselman officieel gecertificeerd 'Trusted Family Business Advisor'

Trots feliciteren wij onze zes specialisten Joop Kuijpers, Adri van der Ceelen, Michel Prent (rechts, links en midden op foto) en Erik Jasper Noll, Martin Hoskens en Arno Aarts (ontbreken op foto) met hun behaalde kwalificatie als ‘Trusted Family Business Advisor’! Vanaf 2014 hebben zij …

Meer Weten

Heeft uw familie een bedrijfsstrategie?

27 maart 2016

Deel 4: het familiebedrijf In de praktijk komen wij regelmatig familieondernemingen tegen waarvan meerdere leden (bijvoorbeeld broers, zussen en/of neven, nichten) van dezelfde familie de leiding en/of het eigendom hebben. In dergelijke situaties is een Familiestatuut onontbeerlijk. Een Famil…

Meer Weten

Frank Fleuren 12,5 jaar bij Wesselman!

24 maart 2016

Vandaag sluiten we de dag af met een feestje! Onze controleleider Frank Fleuren is alweer 12,5 jaar een Wesselman en dat mag gevierd worden. Frank is een collega die professionaliteit, gedrevenheid en gezelligheid op een goede manier weet te combineren. Dit laat hij zien door binnen één jaar af te…

Meer Weten

Hoe financieren uw kinderen de overname?

Deel 3: het familiebedrijf Het is zover: u heeft de beslissing genomen aan welk kind u de onderneming overdraagt. En dan komt de volgende zorg: hoe financieren zij deze overname? U zult zich als ouders wellicht bezwaard voelen om uw kinderen op te zadelen met een grote financiële last, dit druist …

Meer Weten

Wiebes: "modelovereenkomsten van opdracht worden herschreven"

Staatssecretaris Wiebes heeft kort geleden in zijn antwoorden op kamervragen aangegeven dat de modelovereenkomsten op korte termijn zullen worden herschreven om zo de toegankelijkheid te vergroten. Om aan de informatiebehoefte van de verschillende groepen tegenmoet te komen en de modelovereenkomsten…

Meer Weten

​Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!

10 maart 2016

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar!Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen:ScholingsaftrekGiftenKwalificerende belastin…

Meer Weten

Draagt u het familiebedrijf over aan één van uw kinderen?

08 maart 2016

Deel 2: het familiebedrijf Wanneer u meer dan één kind heeft kan het een complexe kwestie zijn om te kiezen aan wie u de onderneming overdraagt. Zeker wanneer meerdere kinderen in de onderneming werkzaam zijn of reeds hebben aangegeven interesse te hebben in een eventuele overname. Vindt u alle …

Meer Weten

Modelovereenkomsten Belastingdienst bieden geen zekerheid!

01 maart 2016

Vanaf 1 mei 2016 verdwijnt de VAR. Een VAR (VAR WUO of een VAR DGA) biedt een opdrachtgever dan geen zekerheid meer dat hij over de vergoeding voor werkzaamheden die hij laat verrichten op grond van een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk, geen loonheffingen (loonbelasting, premies v…

Meer Weten

Modelovereenkomsten problematisch voor zzp’ers in de zorg

29 februari 2016

De vervanging van de VAR-verklaring door modelovereenkomsten brengt zzp’ers in de zorg in de problemen. De beloofde oplossing is nog altijd niet gepresenteerd.Het nieuwe systeem van modelovereenkomsten botst met bestaande kwaliteitswetten in de zorg. Die stellen dat de eindverantwoordelijkheid…

Meer Weten

​Belastingvoordeel voor familiebedrijven

U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen we tegen…

Meer Weten

​Schenkingen gedaan in 2015?

22 februari 2016

Zijn er door u schenkingen gedaan in 2015 die hoger zijn dan de jaarlijkse belastingvrije bedragen, dan dient uiterlijk op 1 maart 2016 de aangifte schenkbelasting 2015 binnen te zijn bij de Belastingdienst Schenk & Erfbelasting te Eindhoven. Als de aangifte te laat wordt ingediend is een verzui…

Meer Weten

Wesselman Helmond decor voor internationale speelfilm

18 februari 2016

Het monumentale pand van Wesselman Accountants | Adviseurs in Helmond gaat in de internationale speelfilm ‘Who is Alice?’ als fictieve basis fungeren voor het Londense modellenbureau ‘Blackmore Agencies’. Het pand van Wesselman is door director Robert van den Broek gekozen va…

Meer Weten

​Korting bij snelle betaling Belastingdienst

15 februari 2016

Heeft u een voorlopige aanslag ontvangen en wilt u deze in maandelijkse termijnen betalen, terwijl u het geld voor de aanslag wel hebt liggen? In één keer betalen levert u nu een flinke korting op!Betaalt u vóór 28 februari dan krijgt u korting. Dat u korting krijgt als u de hele aanslag in éé…

Meer Weten

​Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties aanvaard door de Eerste Kamer

04 februari 2016

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. De Verklaring arbeidsrelaties (VAR) is daarmee definitief verleden tijd. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten kunnen voorleggen aa…

Meer Weten

​Wijziging bijtelling privégebruik auto II

01 februari 2016

Op 22 januari 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II ingediend bij de Tweede Kamer. Uit dit wetsvoorstel blijkt dat in de periode 2017-2020 het aantal bijtellingspercentages omlaag gaat. Deze zijn als volgt:CO²-uitstoot gr/km2016201720182019 / 202…

Meer Weten

Arbeidscontracten? Ken uw rechten en verplichtingen

28 januari 2016

De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplich…

Meer Weten

​Wijziging bijtelling privégebruik auto

19 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 gelden de nieuwe bijtellingspercentages voor personenauto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gezet. Deze zijn als volgt:BijtellingCO²-uitstoot gr/km4%015%van 0 tot en met 5021%van 51 tot en met 10625%vanaf 107Volgens de huidige plannen geldt vanaf 2017 voor alle au…

Meer Weten

​Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

12 januari 2016

De Belastingdienst heeft op haar website het formulier voor de Inkomensverklaring 2015 inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht gepubliceerd. Alleen buitenlandse belastingplichtigen die aan de Belastingdienst het formulier hebben verstrekt, kunnen ook in 2015 als binnenlandse belastingp…

Meer Weten

Lonen Special 2016

11 januari 2016

Heeft u alle belangrijke fiscale en juridische wijzigingen op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht voor 2016 goed in beeld? Met deze Lonen Special heeft u altijd de belangrijkste informatie binnen handbereik. In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salari…

Meer Weten

Extra fiscaal voordeel met milieu-investering

08 januari 2016

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).Fiscaal voordeelOp de Milieulij…

Meer Weten

Uw oudedagsreserve in 2016

06 januari 2016

Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets meer van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Het percentage van 9,8% is gelijk gebleven, maar het maximumbedrag is omhoog gegaan van € 8.631 naar € 8.774.De oudedagsreserve is een speciale fiscale fa…

Meer Weten

​Top 10 veranderingen 2016 voor ondernemers

05 januari 2016

Het nieuwe jaar is begonnen en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016.De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk die tot 2016 vielen onder de RDA (Rese…

Meer Weten

Voorkom datalekken!

04 januari 2016

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Met de introductie van de meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Per…

Meer Weten

Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

31 december 2015

In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.GebruikelijkloonregelingAls dga hoort u …

Meer Weten

Wisselnieuws; als het dondert en bliksemt...

16 december 2015

In dit Wisselnieuws komen cliënten aan het woord die al gedurende lange tijd een goede relatie hebben met Wesselman Accountants | Adviseurs. Bij Van den Hurk Bedrijfswagens laten Marc en Roland van den Hurk zien dat hun no nonsense aanpak leidt tot jaarlijkse groei en dat er steeds nieuwe vormen va…

Meer Weten

Scheiden met beleid

14 december 2015

10-stappenplan voor een geslaagde echtscheiding De kogel is door de kerk; u gaat scheiden. Maar met de beslissing alleen bent u er nog niet; een scheiding is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Zekerheden maken plaats voor onzekerheden, wél zeker is dat uw leven en dat van uw toekomstige ex-ech…

Meer Weten

​Pensioenregeling notarissen

26 november 2015

Notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij het SNPF. De pensioenregeling van het SNPG bestaat uit een verplichte middelloonregeling en een vrijwillige beschikbare premieregeling.De kenmerken van de verplichte middelloonregeling zijn:Opbouwpe…

Meer Weten

​Beëindiging vrijwillige aansluiting bedrijfstakpensioenfonds

03 november 2015

Verschillende werkgevers hebben zich in het verleden vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De rechten en plichten worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. In deze uitvoeringskomst staat vaak een exit bepaling waarbij bij uittreding de werkgever het verzekeringstechnisch n…

Meer Weten

​Ontbijtsessie 'Actualiteiten'

Om u goed voor te bereiden op een nieuw en succesvol ondernemersjaar organiseert Wesselman Accountants | Adviseurs in november een tweetal ontbijtsessies waarin de actualiteiten, vanuit wet- en regelgeving en onze adviespraktijk, aan bod komen. Onder andere thema’s als de wijzigingen werkkoste…

Meer Weten

Belangrijke termijnen aan het eind van het jaar

02 november 2015

Met het einde van het jaar in zicht, willen wij u hierbij wijzen op een aantal termijnen waar acht op dient te worden geslagen om eventuele onnodige kosten te voorkomen dan wel eventuele besparingen mis te lopen.Meldingsplicht eigenwoningschuldTen eerste willen wij u wijzen op de termijn omtrent de …

Meer Weten

Benut uw vrije ruimte optimaal

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het e…

Meer Weten

Ook Wesselman neemt deel aan hét event voor startende ondernemers

01 november 2015

Zeker weten dat uw onderneming een goede start maakt? Kom naar de Startersdag van de Kamer van Koophandel a.s. zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur in Kora at Evoluon in Eindhoven. Een gratis toegankelijke dag vol informatie en inspiratie om de start van uw onderneming tot een succes te maken. Ma…

Meer Weten

Nieuwe VAR-aanvraag niet nodig

29 oktober 2015

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid pas per 1 april 2016 en niet al op 1 januari 2016. Een nieuwe VAR aanvragen voor 2016 is in de meeste gevallen echter niet nodig.De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelov…

Meer Weten

Workshop 'Pensioen en echtscheiding'

28 oktober 2015

Pensioen en scheiding is en blijft een lastig onderwerp. Wanneer de ex-echtgenoten er niet meer uitkomen moet de rechter uitsluitsel geven. En dat gebeurt regelmatig. En zelfs 26 jaar na de scheiding kan een ex-partner via de rechter soms nog met succes het pensioendeel opeisen.Het wordt pas echt la…

Meer Weten

​Pensioenpolis overhevelen naar de eigen bv

27 oktober 2015

Voor een specifieke categorie van nog bestaande pensioenpolissen is het interessant voor de dga (eis: minimaal 10% van de aandelen in bezit tijdens looptijd van pensioenpolis) om aan de slag te gaan.Het gaat om de pensioenpolissen, die tot 1 januari 2007 afgesloten konden worden op basis van de toen…

Meer Weten

Vergoedingen tot € 2.400 ook in 2016 gebruikelijk

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U kunt alleen aanwijzen in de vrije ruimte als dit gebruikelijk is…

Meer Weten

Auto van de zaak kopen? Plan uw bijtelling

22 oktober 2015

Bent u van plan om dit jaar of volgend jaar een auto van de zaak te kopen? Let dan bij uw keuze op de CO2-uitstoot van de auto. Dat kan flink in belastingheffing schelen.Wat verandert er in grote lijnen?De regering heeft al wetgeving aangenomen en nadere maatregelen aangekondigd voor verdere vergroe…

Meer Weten

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

05 oktober 2015

Per 1 januari zal de VAR verdwijnen, het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zal hiervoor in de plaats komen. Onder dit wetsvoorstel kunnen opdrachtgevers zekerheid verkrijgen omtrent de arbeidsrelatie die zij aangaan met opdrachtnemers (ZZP-ers) door middel van opdrachtovereen…

Meer Weten

​Rekenrente individuele waardeoverdrachten 2016 verder omlaag

04 oktober 2015

De daling van de rentevoet (van 2,156% naar 1,629%) leidt ertoe dat voor pensioenregelingen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (eindloon- en middelloonregelingen) een hogere overdrachtswaarde moet worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder dan nu het geval is. Immers, hoe lager de re…

Meer Weten

Grenzen voor controle omhoog

01 oktober 2015

Op 29-9-2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening door de Eerste Kamer goedgekeurd, waarmee de ophoging van de controlegrenzen een feit is. De nieuwe grenzen worden:Middelgroot: Balanstotaal € 6.000.000, omzet € 12.000.000, aantal werknemers blijft 50.Groot: Balanstotaal € 20.000.000, o…

Meer Weten

​De bijtellingsregels voor de auto van de zaak op de schop

Een werknemer die een auto van de zaak ook voor privédoeleinden mag gebruiken, krijgt te maken met een fiscale bijtelling. De bedoeling hiervan is om het voordeel te belasten dat de werknemer heeft doordat hij de auto ook voor privédoeleinden mag gebruiken. De huidige bijtellingspercentages zullen…

Meer Weten

​Einde van het pensioen in eigen beheer: het derde alternatief, driemaal is scheepsrecht?

Onder toeluisterend oor van een delegatie van Wesselman | Pensioenadviseurs ontvouwde Staatssecretaris Wiebes afgelopen donderdag zijn nieuwe plannen met het pensioen in eigen beheer. Problematiek Er zijn in Nederland zo’n 140.000 vennootschappen waarin pensioen in eigen beheer w…

Meer Weten

​Terugvragen buitenlandse btw vóór 1 oktober!

21 september 2015

Heeft u in 2014 buitenlandse btw betaald aan een leverancier in een ander EU-land? Dien dan vóór 1 oktober 2015 een teruggaafverzoek in. U kunt na die datum nog wel een verzoek indienen, maar mogelijk neemt het andere EU-land uw verzoek dan niet meer in behandeling, omdat de termijn voor het indie…

Meer Weten

Medisch specialist in loondienst bij eigen bv

17 september 2015

Wesselman Zorgprofessionals is lid van de SRA Branche expertgroep Medisch, waar wij samen met beroepsgenoten de laatste ontwikkelingen op de voet volgen en onze kennis delen. In dit kader wijzen wij u graag op een recent artikel van onze collega Edwin Kroon van Accountants- en Belastingadvieskantoor…

Meer Weten

Overige belastingplannen 2016

16 september 2015

Naast het belastingplan 2016 en de overige fiscale maatregelen 2016 zijn de volgende belastingplannen tijdens prinsjesdag 2015 bekendgemaakt.Overige belastingplannen 20161. Invoering Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)Voor bepaalde groepen werknemers, waaronderouderen en mensen met een arbeidsbepe…

Meer Weten

Hoofdlijnen belastingplannen 2016

Prinsjesdag 2015 staat in het teken van belastingverlaging. In het bijzonder werkenden en werkgevers profiteren van de belastingverlagingen. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen:Belastingplan 20161. Aanpassing van de vermogensrendementsheffing (Box III) met ingang van 01-01-2017Vanaf 1 j…

Meer Weten

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

11 september 2015

Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook.Girale betalingHet is vanaf volgend j…

Meer Weten

​Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling

08 september 2015

Geldt voor u het hoogste bijtellingspercentage of is daar binnenkort sprake van, omdat u een nieuwe auto gaat aanschaffen of leasen? Weet dan dat u vanaf 2017 niet profiteert van de verlaging van het algemene bijtellingstarief naar 22%.Eind juni zijn in de autobrief II de nieuwe voorstellen voor de …

Meer Weten

Fiscaal voordeel bij aan- en verkoop woning rond jaarwisseling

07 september 2015

U heeft een eigen woning verkocht of u heeft een eigen woning gekocht en de geplande overdracht ligt rond de jaarwisseling 2015/2016. In sommige situaties kan het dan fiscaal voordelig zijn om de overdracht van de woning bij de notaris net voor of juist net na de jaarwisseling te laten plaatsvinden.…

Meer Weten

Vraag VAR 2016 niet aan!

03 september 2015

De Belastingdienst doet een oproep om geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2016 aan te vragen. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de verklaring per 1 januari 2016. Een VAR voor 2015 is wel gewoon aan te vragen.Het einde van de VAR is in zicht. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks gaan …

Meer Weten

Wesselman neemt deel aan Regio Business Dagen

06 augustus 2015

Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober 2015 vindt de 23e editie van de Regio Business Dagen Zuidoost-Brabant plaats in het Beursgebouw Eindhoven. Ook Wesselman Accountants | Adviseurs is dit jaar vertegenwoordigd op de beursvloer, en wel in de VIP Lounge op het Storeplay Netwerkplein.Naast …

Meer Weten

Vastgoedsessie: hoe structureer ik mijn vastgoedportefeuille?

27 juli 2015

Donderdag 15 oktober Ontvangst vanaf 15.30 uur Aanvang sessie om 16.00 uur Wanneer spreken we van vermogensbeheer en wanneer van bedrijfsmatig beleggen? In deze bijeenkomst wordt u - onder het genot van een borrel - geïnformeerd over diverse aandachtspunten en ontwikkelingen rondom het invester…

Meer Weten

Pensioenopbouw van DGA in eigen beheer gaat op de schop

23 juli 2015

Als directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft u thans de mogelijkheid om in uw B.V. (in eigen beheer) een pensioenvoorziening op te bouwen. De B.V. mag daartoe jaarlijks bedragen toevoegen aan de pensioenvoorziening, en deze toevoegingen in aftrek brengen op haar resultaat.De huidige vorm van het pen…

Meer Weten

Onderneming en echtscheiding

16 juli 2015

Ik ben ondernemer en gehuwd in gemeenschap van goederen. Hoe moet mijn onderneming worden verdeeld bij een echtscheiding?Uw onderneming behoort tot de te verdelen huwelijksgemeenschap. De waarde van uw onderneming moet dus worden verdeeld. Meestal zijn partijen het nog wel eens over wie de ondernemi…

Meer Weten

Wat leveren zonnepanelen mijn onderneming op?

15 juli 2015

Het is zomer, de zon schijnt en ik zie steeds meer bedrijfspanden met zonnepanelen. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan het milieu, maar ik let ook op de centen. Wat leveren zonnepanelen mij eigenlijk op?Zonnepanelen leveren elektriciteit op die u zelf gebruikt voor uw bedrijf en waarvan u …

Meer Weten

Golfen met Wesselman

14 juli 2015

Vrijdag 18 september Op vrijdag 18 september 2015 organiseert Wesselman Accountants | Adviseurs vanaf 15.00 uur bij de Helmondse golfclub Overbrug een 9-holes toernooi voor alle cliënten met affiniteit voor golf, met aansluitend een barbecue. Een sportieve namiddag in de buitenlucht, even weg van …

Meer Weten

WBSO en RDA samen in één regeling

09 juli 2015

Het kabinet gaat de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen en wel per 1 januari 2016. Details volgen nog op Prinsjesdag, maar de hoofdlijnen van dit plan zijn nu al bekend gemaakt.De fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA zijn populair. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikk…

Meer Weten

Nieuwe pensioenplannen kabinet

08 juli 2015

Het kabinet presenteerde op maandag 6 juli 2015 op hoofdlijnen een pensioenstelsel dat aansluit op de veranderende maatschappij en klaar is voor de 21ste eeuw. Een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook zelfstandigen, meer inzicht, maatwerk en keuze en een nieuw systeem van pensioenopbouw.…

Meer Weten

Het verdelen van pensioen in eigen beheer

07 juli 2015

Ik ben ondernemer met een bv. Als directeur-grootaandeelhouder heb ik pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ik lig in scheiding en mijn echtgenoot eist afstorting van de helft van mijn ouderdomspensioen en haar nabestaandenpensioen. Dat geld heeft de bv niet. Wat kan ik doen?Het uitgangspunt is dat uw…

Meer Weten

Alternatief voor het pensioen in eigen beheer

03 juli 2015

Wat te doen met het pensioen in eigen beheer, gezien alle problemen met deze vorm van pensioenopbouw voor de dga? Die vraag hing al enige tijd in de lucht, maar eindelijk is er nu een eerste concrete stap gezet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namelijk twee mogelijke oplossingsrichtinge…

Meer Weten

Tweede Kamer akkoord met vervanging VAR

De Tweede Kamer is op donderdag 2 juli 2015 akkoord gegaan met het plan om de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. Als ook de Eerste Kamer het plan straks goedkeurt, komt er een einde aan de VAR en kan er vanaf 1 januari 2016 worden gewerkt m…

Meer Weten

​Waardeoverdracht pensioen: zesmaandstermijn vervallen

02 juli 2015

Op 1 januari 2015 is de Pensioenwet aangepast waardoor de termijn van waardeoverdracht voor pensioen is vervallen.Termijn waardeoverdrachtBij verandering van baan had een werknemer tot 2015 zes maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe…

Meer Weten

Bezwaar tegen box 3-heffing niet meer nodig

De spaartaks, ofwel vermogensrendementsheffing: er is veel om te doen in de media omdat de heffing op spaargeld onrechtvaardig zou zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Als de Belastingdienst door de hoogst…

Meer Weten

Wesselman viert 35-jarig bestaan in nieuw pand

21 juni 2015

Na 12 jaar kantoorhoudend te zijn geweest aan de Elzentlaan, is de Eindhovense vestiging van Wesselman Accountants | Adviseurs in het weekend van 20 en 21 juni verhuisd naar de Meerkollaan. In Helmond en omstreken is Wesselman al sinds jaar en dag een begrip; vanwege de combinatie van een brede expe…

Meer Weten

​Leidt het nieuwe ontslagrecht tot meer pensioenclaims?

19 juni 2015

Per 1 juli 2015 zal de volgens de kantonrechtersformule berekende ontslagvergoeding plaats gaan maken voor de zogenaamde transitievergoeding, een onderdeel van het nieuwe ontslagrecht. De transitievergoeding is doorgaans veel lager dan de ontslagvergoeding welke volgens de kantonrechtersformule werd…

Meer Weten

​Succesvolle Nederlandse editie Global Conference CPAAI

17 juni 2015

Na eerdere edities in Londen en Parijs, vond de derde editie van the Global Conference CPAAI van 3 t/m 6 juni voor de eerste keer op Nederlandse bodem plaats. Maar liefst 230 afgevaardigden uit 64 landen waren voor deze unieke gelegenheid te gast in het Amsterdamse Grand Hotel Krasnapolsky.Het is ge…

Meer Weten

De smaken van Wesselman

14 juni 2015

Donderdag 25 juni 14.00 - 17.30 uur Tijdens deze leerzame, maar vooral ook sfeervolle middag presenteren de specialisten van Wesselman Accountants | Adviseurs vijf verschillende masterclasses, volledig afgestemd op de directeur- grootaandeelhouder. Tussen de masterclasses door is er een wijnproeve…

Meer Weten

Bezwaar tegen heffing box 3

04 juni 2015

Inbreuk op het eigendomsrecht Het belastingtarief in box 3 is op dit moment hoger dan de rente op een gewone spaarrekening. Door de heffing in box 3 teer je daardoor nu in op je spaargeld. Is daar wat tegen te doen?De Hoge Raad heeft in april 2015 in twee arresten beslist dat de heffing in box 3 in…

Meer Weten

Wisselnieuws; vers van de pers!

26 mei 2015

‘De kracht van een zakenfamilie’ In dit Wisselnieuws presenteren wij u Saskia Wintermans, van Wintermans Agenturen, één van onze familiebedrijven waar we trots op zijn. Ook vindt u in deze editie een interview met Frank Verkuijlen van Brover Bedrijfswageninrichting. Evenals Wintermans…

Meer Weten

Ondernemen doe je samen

20 mei 2015

Frank Verkuijlen | Brover Bedrijfswageninrichting “Ondernemen doe je samen. Met je eigen personeel natuurlijk, maar ook met externe partners die je tijdens jouw avontuur bijstaan op de momenten dat het nodig is. Voor ons is Wesselman al verschillende jaren zo’n partner. We hebben een g…

Meer Weten

Met raad en daad

13 mei 2015

Saskia Wintermans | Wintermans agenturen “Wij hebben met Wintermans Agenturen sinds 1990 mooie stappen gemaakt. Wesselman Accountants | Adviseurs staat ons al vanaf de start van de onderneming met raad en daad terzijde. In de volle breedte, ze verzorgen eigenlijk alles voor ons op zowel admin…

Meer Weten

​Betaalt uw klant niet? Let op met het opmaken van creditnota's!

11 mei 2015

Veel ondernemers hebben in deze tijd te maken met afnemers die de factuur niet betalen. De btw is reeds afgedragen, terwijl men niet meer verwacht dat de afnemer de factuur nog zal betalen. De ondernemer wil de afgedragen btw zo snel mogelijk terug.Kan men in dat geval een creditnota opmaken om de b…

Meer Weten

Financiële tips van onze belastingadviseur drs. Marco de Hondt

07 mei 2015

Tip 1. Hebt u nog een levenslooptegoed waarover u wilt beschikken?In 2015 is de afkoop van een levenslooptegoed voor slechts 80% belast. In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Vervolgens werd in 2013 de mogelijkheid geboden het volledige tegoed op te nemen tot de hoogte van de aanspraken op 31…

Meer Weten

Personeelsfeesten op externe locatie toch niet onbelast

06 mei 2015

De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten. Met als gevolg dat het hapje, het lopende buffet, de drankjes, de reiskosten en eventuele overnachtingskosten toch over het algemeen niet buiten de heffing zullen blijven.Pe…

Meer Weten

Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

04 mei 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Daarom alvast de bedragen per 1 j…

Meer Weten

Modelovereenkomsten gaan VAR vervangen

02 mei 2015

De Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) als beoogde opvolger van de VAR-verklaring is van de baan. Er is een nieuw alternatief gevonden. De Belastingdienst gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 werken met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en zzp’ers kunnen die gebruiken en invu…

Meer Weten

Wanneer val ik onder een bedrijfstakpensioenfonds?

01 mei 2015

In Nederland bestaan op grond van de wet 75 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF). Aangezien het BPF onder omstandigheden ook pensioen moet uitkeren aan pensioengerechtigden die ten onrechte nooit zijn aangemeld en waarvoor nooit premies zijn betaald, voeren ze momenteel een actief bel…

Meer Weten

Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-BV's

30 april 2015

Een vastgoed-BV is een BV die zich bezighoudt met beleggen in en verhuren van onroerend goed. Als sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’, dan drijft de vastgoed-BV in fiscale zin geen onderneming. Degene die aandelen in zo’n vastgoed-BV erft of geschonken krijgt, heeft dan geen re…

Meer Weten

Het levenstestament, beschikken bij leven

31 maart 2015

Er was eens… en ze leefden nog lang en gelukkig. Dat willen we allemaal, maar wat als je onverhoopt tijdelijk of definitief wilsonbekwaam wordt door een verkeersongeval? We hebben weliswaar een langere levensverwachting, maar wat gebeurt er als je dan op latere leeftijd dementerend wordt?Op zoR…

Meer Weten

Definitieve streep door depotstelsel

18 maart 2015

Op 16 maart 2015 heeft de Belastingdienst bevestigd dat het depotstelsel definitief niet doorgaat. Dit is zo afgesproken met de banken. Het systeem van g-rekeningen blijft bestaan en wordt toekomstbestendig gemaakt.In een eerder nieuwsbericht meldden wij u al dat het depotselsel naar alle waarschijn…

Meer Weten

De werkkostenregeling blijft in beweging!

16 maart 2015

Het zal u niet zijn ontgaan dat met ingang van 1 januari van dit jaar de Werkkostenregeling een feit is. Wat u ook niet zal zijn ontgaan is dat er genoeg te doen is over deze nieuwe regeling. Reden voor de Belastingdienst om een webinar te houden, dat heeft geleid tot enkele verrassende ontwikkelin…

Meer Weten

​Wijzigingen plaats van dienst per 1 januari 2015 voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren

10 maart 2015

Per 1 januari 2015 veranderen de plaats van dienstregels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren. Thans zijn deze diensten belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Vanaf 1 januari 2015 zijn deze diensten belast in het land waar de EU-consument woo…

Meer Weten

Bezit u een Franse vakantiewoning?

09 maart 2015

In Frankrijk zijn EU-burgers die niet sociaal zijn verzekerd in Frankrijk, in sommige gevallen toch 15,5% aan sociale premies verschuldigd. Onterecht volgens het Europese Hof. In een recente uitspraak heeft het Hof Frankrijk in deze teruggefloten. In deze zaak ging het om de afdracht van premies ove…

Meer Weten

​Artikel in fiscaal recht over houdbaarheid rechtspraak onzakelijke leningen

08 maart 2015

In een artikel in het Weekblad ‘Fiscaal Recht’ stelt Hans Arts van Wesselman Accountants | Adviseurs de rechtspraak over onzakelijke leningen ter discussie. Hij bespreekt de vraag wat de wettelijke basis is van de rechtspraak over onzakelijke leningen. Die vraag behandelt hij voor de ink…

Meer Weten

De 150 km-grens in 30%-regeling kan op grond Europees recht zijn toegestaan

06 maart 2015

Op 24 februari 2015 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan over de houdbaarheid van de 150-kilometer grens in de 30%-regeling onder het Europese recht in de zaak Sopora. 30%-regeling Een werkgever mag werknemers, die kosten maken als gevolg van een detachering naar Nederland (“extraterritoria…

Meer Weten

Maaltijden en tijdelijk verblijf onder de werkkostenregeling

05 maart 2015

De werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor de kosten van tijdelijk verblijf buiten de woonplaats en voor kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. De vrijstelling geldt zowel voor verstrekkingen als voor vergoedingen van kosten. Bij vergoedingen kan het…

Meer Weten

Personeelsfeesten op externe locatie toch vrijgesteld

27 februari 2015

Een personeelsfeest dat plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking is vrijgesteld van loonbelasting, ook als dit personeelsfeest plaatsvindt op een externe locatie. Dit is goed nieuws voor zowel werkgevers als horeca-exploitanten. Tot nu toe werd immers aangenomen dat een personeelsfeest op ee…

Meer Weten

Transitievergoeding - veelgestelde vragen

25 februari 2015

Overweegt u ontslag van een of meer werknemers? Vanaf 1 juli bent u een transitievergoeding verschuldigd. Dat is een van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Lees meer in ons overzicht van veelgestelde vragen.1. Wat is een transitievergoeding?Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 …

Meer Weten

VAR 2014 blijft voorlopig geldig

20 februari 2015

Voorlopig blijft de Verklaring Arbeidsrelatie 2014 (VAR) nog geldig in 2015. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 19 februari 2015 bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De VAR zou op korte termijn vervangen worden door de ‘Beschikking geen loonheffingen’. Tegen die b…

Meer Weten

We kunnen altijd aankloppen

11 februari 2015

Henk Groenen | Machinefabriek G. Jansen BV “Wij beschikken bij Wesselman over een kundige contactpersoon, bij wie we altijd en voor ieder financieel of fiscaal vraagstuk kunnen aankloppen. Op weg naar onze volgende vijftig jaar is dat een fijne gedachte. “

Meer Weten

Marktkenner en meedenker

10 februari 2015

Francois Delpierre | Kiko Milano “Ik ben er heel trots op dat we onze eerste vestiging hebben geopend in Nederland, in Amstelveen. Het is dan prettig om een accountant te hebben die de markt goed kent en die met je meedenkt. Wij zijn heel blij met Wesselman. Een échte aanrader!”

Meer Weten

Wisselnieuws; vers van de pers!

09 februari 2015

‘Op ons kende rekene’ Het eerste Wisselnieuws van 2015, staat volledig in het teken van feestelijke nieuwsfeiten. Klik hier voor de digitale editie.

Meer Weten

Is uw onderneming al WWZ-proof?

02 februari 2015

Het zal niemand ontgaan zijn: in 2015 wijzigt er nogal wat in het arbeidsrecht. Nu de eerste wijzigingen per 1 januari jl. ook daadwerkelijk van kracht zijn geworden, kunt u er echt niet meer omheen: is uw onderneming al WWZ-proof en dus echt klaar voor 2015? Arbeidsovereenkomsten Vee…

Meer Weten

Pensioenschade ontstaan door ontslag

23 december 2014

Wanneer een ontslag via het UWV heeft plaatsgevonden, kan een werknemer besluiten om de kantonrechter te vragen een ontslagvergoeding vast te stellen. De werknemer kan zich op het standpunt stellen dat het ontslag dat hij heeft gekregen “kennelijk onredelijk” is. Steeds vaker wordt in een pr…

Meer Weten

Afkoop levenstegoed: in 2015 nogmaals 80%-regeling

22 december 2014

In 2015 mogen belastingplichtigen fiscaal voordelig hun levenslooptegoed in één keer opnemen. Van dat tegoed is dan 80% belast. De levensloopregeling is inmiddels afgeschaft. Had u echter op 31 december 2011 op uw levenslooprekening € 3.000 of meer staan, dan kunt u tot en met het jaar 2021 blij…

Meer Weten

Hypotheekrenteaftrek voor een woning in aanbouw

Ook wanneer u nog bezig bent met de bouw van uw eigen woning is al hypotheekrenteaftrek mogelijk. Maar wanneer kwalificeert een woning in aanbouw nu precies voor de eigenwoningregeling? Recent is hierover wat onduidelijkheid geweest. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarom de regels voor…

Meer Weten

Geef uw (klein)kind een financieel steuntje in de rug

Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Bovendien is het leuker: schenken geeft een goed gevoel. Maak handig gebruik van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.229, aan kleinkinderen € 2.…

Meer Weten

Maak optimaal gebruik van de aftrek voor giften

U mag de giften die u doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Bevorderende Instelling) aftrekken van uw inkomen in box 1, 2 of 3. Voor de aftrek geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen maar ten minste € 60,-. De giften zijn aftrekbaar…

Meer Weten

Pas pensioenregeling aan!

Volgend jaar gaan de maximale pensioenopbouwpercentages verder omlaag en wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op € 100.000. Deze pensioenaanscherpingen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en eventueel ook voor die van uzelf. De pensioenregeling moet nog dit jaar worden …

Meer Weten

Einde forfaitaire aftrek kinderalimentatie

Voor ouders zijn er vanaf volgend jaar minder fiscale tegemoetkomingen. Het aantal kindregelingen gaat per 1 januari 2015 omlaag van tien naar vier. Zo vervalt dan de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen. Het einde van deze in de wandelgangen ook wel genoemde forfaitaire aftrek va…

Meer Weten

Verlaag het vermogen in box 3

Nu de spaarrentes historisch laag staan, vraagt u zich misschien af hoe u de belastingheffing over uw vermogen kunt beperken. Maak gebruik van de vrijstellingen en doe dat nog voor 1 januari 2015, de waardepeildatum voor de vermogensrendementsheffing voor het belastingjaar 2015.Spaartegoeden en bele…

Meer Weten

Belangrijke termijnen

16 december 2014

Geachte relatie,Met het einde van het jaar in zicht, willen wij u middels dit schrijven graag wijzen op een aantal termijnen waar u rekening mee dient te houden om onnodige kosten te voorkomen dan wel besparingen mis te lopen.Wij zullen u hierna informeren over:1) De meldingsplicht (wijziging) ei…

Meer Weten

Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!

25 november 2014

Een werkgever kan ook onder de werkkostenregeling nog steeds belastingvrij bijdragen aan een personeelsfonds. Uitkeringen en verstrekkingen uit dit fonds aan werknemers zijn dan ook belastingvrij, zonder dat zij de vrije ruimte voor de werkkostenregeling verminderen. Voor de vrijstelling gelden wel …

Meer Weten

Dwèrsklippelgat en Waeverstad Wèzenlik Aanders

Met Prins Frank d’n Twídde die de scepter zwaait in Waeverstad én Prins Finanza die heerst over Dwèrsklippelgat, wordt Carnaval dit keer echt Wèzenlik Aanders! Trots feliciteren wij onze Prinsen Frank Fleuren en Erik Jasper Noll met deze vorstelijke benoeming.

Meer Weten

Waardeoverdracht bij wisseling van werkgever

13 november 2014

Ga je van baan wisselen? Dan kun je het opgebouwde pensioen bij je vorige werkgevers overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het verzoek tot waardeoverdracht moet je, binnen 6 maanden nadat je bij je nieuwe werkgever pensioen bent gaan opbouwen, indi…

Meer Weten

Verplichte scholing voor uw werknemer

10 november 2014

Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk verplicht te investeren in scholing van uw werknemers. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’. U moet uw werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. U heeft ook een sch…

Meer Weten

Werkkostenregeling 2015: aanpassing van de arbeidsvoorwaarden

Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers? Moeten deze gewijzigd worden en hoe pak ik dat aan? Bij de invoering van de werkkostenregeling, die per 1 januari 2015 ingaat, kunt u in de knel komen met de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Goe…

Meer Weten

Aanscherping van de ketenregeling

U kunt minder lang werknemers op basis van een tijdelijk dienstverband laten werken. Dat is het gevolg van de aanscherping van de ketenregeling per 1 juli 2015. Het is zinvol op deze wijzigingen te anticiperen.Gewijzigde ketenregeling Op dit moment geldt de 3-3-3-regel. Deze regel houdt in dat er ma…

Meer Weten

Fitness van de zaak ook onder de werkkostenregeling soms onbelast

Past u nog het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden onbelast fitness vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Vanaf 1 januari 2015 bent u echter verplicht om de werkkostenregeling toe te passen en gelden er andere voorwaarde…

Meer Weten

Staatssecretaris Wiebes maakt autobelastingen voor tussenjaar 2016 bekend

24 oktober 2014

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven, de vereenvoudiging v…

Meer Weten

Teken het pensioenvoorstel van uw verzekeraar nog niet

23 oktober 2014

Vanaf 2015 wijzigt de wetgeving voor pensioenregelingen opnieuw. Dat betekent dat minder pensioen kan worden opgebouwd en dat de kosten van de pensioenregeling zullen dalen. Inmiddels komen de verzekeraars met voorstellen naar hun klanten. Als u een pensioenregeling voor uw personeel bij een verzeke…

Meer Weten

Vraag nu WBSO / RDA aan voor 2015

16 oktober 2014

Wilt u al vanaf januari 2015 uw kosten voor R&D verlagen? Vraag dan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 november 2014 WBSO/RDA aan. De aanvraag moet u uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden bij RVO.nl indienen. Dient u bijvoorbeeld in december 2014 een aanvra…

Meer Weten

Onbelaste dividenduitkering bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen

14 oktober 2014

Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen. Voor het onbelast uitkeren van dividenden aan erfgenamen gelden wel enkele voorwaarden. Onlangs is deze faciliteit verruimd waardoor een onbelaste dividenduitkering o…

Meer Weten

Let op de aanzegtermijn

U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn.AanzegtermijnWat houdt nu precies de aanzegtermijn in? Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig moet lat…

Meer Weten

Durf te groeien!

30 januari 2014

Pieter Pleging | Pleging Transportservice“In deze roerige tijden moet je als ambitieus transportbedrijf alert en flexibel zijn, en voortdurend aanhaken op nieuwe ontwikkelingen. Onze kracht is de enorme verscheidenheid van ons wagenpark, waardoor we heel breed inzetbaar zijn. Én, heel belangrijk:…

Meer Weten

Gezamenlijk ambitieus

25 januari 2014

Arjan Hartog en Jasper Voorhoeve | Master it Group“Trots op onze ambitieuze medewerkers, dit zien wij terug bij Wesselman. Zij kennen onze onderneming goed en zijn op de hoogte van onze manier van werken. Ze voelen ons prima aan, zodat wij snel kunnen handelen.”

Meer Weten

Onafhankelijk, snel en vertrouwd

10 januari 2014

Serge van den Berg | HetEnergieBureau BV “Wesselman Pensioenadviseurs BV voldoet volledig aan onze verwachtingen, zijnde onafhankelijk, snel en vertrouwd. Wesselman heeft binnen de gestelde opdracht op alle vlakken laten zien kundig te zijn en onze wensen te vertalen naar de lastige wereld van…

Meer Weten